TCO e.o.

Start

 

  Wat is trial?  

Trial is een (motor)sport waarbij hindernissen, zogenaamde non-stops, moeten worden bedwongen met een motor. 

Het zetten van één of meer voeten, stilstaan, achteruit rijden of buiten de non-stop komen levert strafpunten op. Wie de minste strafpunten heeft na afloop van de wedstrijd wint. 

Er zijn 4 klassen waarin gereden kan worden; experts (geel), senioren (rood), sport (blauw) en de opstap of juniorenklasse (wit). 

Daarnaast is er in Nederland nog een behoorlijk actieve afdeling jeugdtrial waaraan kinderen vanaf ongeveer 5 jaar op speciale minimotoren meedoen. 

Iedere klasse heeft een eigen route door de non-stop. 

Wat sommige experts laten zien op de motor is ongelooflijk, het zijn ware evenwicht kunstenaars. Trial wordt wel het ballet onder de motorsport genoemd.                                         

Evenwichtsgevoel, lenigheid en motorbeheersing zijn belangrijk om succes te hebben.

Trial leer je dan ook niet zomaar, er is heel veel geduld en training voor nodig. Jong geleerd,............ 

Wat voor motor?

Voor info over de motoren zie 'motoren'.
Voor de volledige trialreglementen 2014 klik hier

De puntentelling
0 punten geslaagde non-stop 
1 punt één fout (voet of stop)
2 punten twee fouten (voetjes of stops)
3 punten meer dan twee fouten (voetjes of stops)
5 punten voetje met stilstand en beide handen niet aan het stuur
5 punten achteruitgaan met de machine, met of zonder voetje
5 punten totale verlies van de controle over de machine 
5 punten overschrijding van de non-stop grenzen 
5 punten verlaten van de aangegeven route 
5 punten schade toebrengen aan de markeringen 
5 punten breken, verwijderen of omverrijden van een markering 
5 punten het kruisen van eigen spoor 
5 punten hulp van buitenaf 
5 punten veranderen van een non-stop 
5 punten een non stop niet in gaan 
5 punten niet door een non-stop gaan binnen de toegestane tijd 
5 punten de motor slaat af in combinatie met steunen of leunen 
20 punten het missen van een non-stop extra 
5 punten hulp in de corridor extra 
5 punten weigeren de non-stop te verlaten na een mislukking extra 
5 punten discussie van de helper met de controleur (plus rapportage bij wedstrijdleider) 
rapportage bij wedstrijdleider ongepast gedrag t.o.v. een official 
Daarnaast kunnen strafpunten worden gescoord door tijdsoverschrijding. 

 

 

laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 01-03-2020