TCO e.o.

Start

 

 

Archief
 

 
  Oude nieuws:
                        Clubblad 1985
                        Clubblad 1987
                           
Clubblad April 1995

 

 

 
 

Historie van Trial Club Obdam en omstreken.

 

Het ontstaan:
Het ontstaan van de club is op integratief van een paar enthousiaste beoefenaars
ontstaan die zeer gedreven waren in de mens en machine beheersing.
De heer Harry Hooijberg was er destijds mee in aanraking gekomen door een trialdemonstratie.

De heren Harry Hooijberg en George Floris raken enthousiast over deze nieuwe sporten spreken af ieder een trial motor te kopen.
Beide heren raakte al gauw enthousiaster en komen Siemon (S.W.M.) Groen tegen welke lid was van De Alkmaarse motorclub ( MAC Alkmaar).
De heer Siemon Groen stelt voor om een club op te zetten.
André Schaafsma uit op Obdam heeft het proces begeleid en de notaris Gijs van de Koogh de statuten.
Oprichting vergadering in de Brink te Obdam, Frans Verhoeven nu de bekende Nederlandse Dakarheld heeft toen een demonstratie gegeven op zijn cross/stuntfiets.

Harry en George reden ook de Nationale trialwedstrijden door het gehele land mee.
Die ervaring van de soms vreemde obstakels welke beklommen en afgedaald moesten worden, werden meegenomen naar de club, zodat het club niveau ook hier weer iets van groeide.
Harry Hooijberg is op een gegeven moment zelfs Nederlands kampioen geworden.
In het begin van TCO probeerden ze jaren overal toestemming te krijgen om de trialwedstrijden uit te mogen zetten, wat meestal geen enkel probleem was.
Mede daardoor werd de motortrial bekender in het platte Noord Holland.Zo groeide het leden aantal gestaag, waarvan er veel nog steeds lid zijn.
De Kniptangen werden destijds geregeld via een kennis, die bij het gemeentelijke vervoersbedrijf in Amsterdam werkte.
De naam Trial Club Obdam en Omstreken is tot stand gekomen omdat het de woonplaats was van de toenmalige trialpiloten.
De trial vereniging TCO bestaat nu ruim 30 jaar en is nog volop in beweging.
Bij TCO wordt met de motortrial actief deelgenomen door zowel jong als oud.
TCO is niet alleen een club voor de trialsport, maar ook een vereniging waar men naast het rijden ook lekker ontspannen bezig kan zijn en waar gezelligheid voorop staat.

De vereniging telt momenteel 55 actieve leden,  waarvan de jongste 7 jaar en de oudste 62 jaren jong is. 

Terreinen;
TCO had nog geen eigen terrein, maar er was een geschikte locatie in de gemeente Obdam voorhanden waar de club nog jaren mee vort dacht te kunnen.
Ondanks de enorme inzet van velen is er uiteindelijk geen vergunning verleend om op deze grond te mogen “brommeren”.
De gemeente Heerhugowaard had eind jaren zeventig div bouwlocaties waar volop werd gereden.
De eerste contacten kwamen tot stand met MCA Amsterdam, alwaar diverse motortrial wedstrijden werden gehouden
Het grootste trial terrein was de ruilverkaveling van het gebied tussen Alkmaar en Schagen.
Het bijzondere aan dit gebied was de uitgestrektheid en de soms uitdagende bergen die door hijskranen en bulldozers werden aangebracht.
Lange tijd kon er van dit gebied gebruikt gemaakt worden en groeide het aantal leden van TCO als nooit tevoren.
Ook zijn er diverse wedstrijden gehouden op industrie en bedrijven terreinen.
Zoals bij Spaansen in Winkel en Harlingen en bij diverse boeren en landeigenaren.
Bij Spoor in het industrie terrein te Schagen zijn wij lage tijd welkom geweest, totdat hier een groot bedrijvenpand de plaats van het terrein innam.

In 1998 werd er contact gezocht met een aantal enthousiaste mensen van de MAB, om op het eiland TEXEL te rijden. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van de trialclub te TEXEL.
Tegenwoordig is de nauwe band nog steeds aanwezig en wordt er op TEXEL nog minimaal een maal per jaar een gezamenlijke wedstrijd gehouden.

Tot eind 2011werden de trialtrainingswedstrijden gehouden in Warmerhuizen en waren wij te gast bij de motorcrossclub MCC Den Helder waar TCO met hulp van vrienden een eigen trialbaan hebben aangelegd.
Eind 2011 is na vijf jaar de baan in Den Helder gesloten en het terrein in Warmenhuizen na ruim 10 jaar opgeruimd.
Frank Muntjewerf een herintreder in het trialsport heeft een stuk terrein op zijn werf beschikbaar gesteld waar we vanaf eind 2011 trainen en onze eerst oefenwedstrijd met de kerst gereden hebben en tot op heden trainen.

Nachttrial:
De nachttrial in de polders van Hensbroek en Wogmeer vult bij TCO een apart hoofdstuk in en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot landelijke bekendheid.

De nachttrial werd oorspronkelijk gehouden in België, waar de S.A. Trial en Enduro club in het plaatsje Bilstain deze in het verleden had georganiseerd. Op het moment dat deze “trial de Nuit” in Belgié stopte, wilde er enkele T.C.O. leden deze beleving naar Noord Holland halen.
Mede door de inzet van één van onze leden de gehele familie van der Gragt is dit tot stand gekomen.
Met het gevolg, dat het in de zomer van 2010 het alweer voor de 25ste keer in Hensbroek en Wogmeer werdt gehouden

Nationale Trial:

Daar TCO zelf geen beschikking had over een eigen terrein waren we altijd afhankelijk van het beschikbaar stellen van bedrijven terreinen, grond van de landeigenaren en gemeenten.
Een van de eerste keren was in 1987, hiervoor was het industrie terrein in de gemeente Schagen met behulp van de goede contacten van de toenmalige voorzitter en een aantal leden tot stand gekomen.
Deze nationale trialdag is in Schagen een groot festijn geworden en is jaren achtereen gehouden.
Bij de KNMV en de Nederlandse trial wereld gold deze trialwedstrijd in Schagen als zeer uitdagend, wat mede kwam door de verschillende locaties en materialen waar de Non-Stops uit bestonden.
Helaas, was in 2001 de ruimte in het industrieterrein grotendeels in beslag genomen door nieuwe bedrijfspanden en was het niet echt meer mogelijk om een volwaardige wedstrijd uit te zetten.
Nationale trial is een competitie die gedurende het hele jaar op verschillende locaties in Nederland wordt gehouden onder auspiciën van de Nederlandse motorsportbond K.N.M.V.
Bij nationale wedstrijden wordt er gereden op meerdere niveaus (verschillende moeilijkheidsgraad) mee tellend voor het Nederlandse kampioenschap.
De laatste nationale Trial (in Noord Holland) is insamenwerking met de MAB georganiseerd op het eiland TEXEL.

Ook de oude vertrouwde vuilnisbelt in Krommeniedijk is jaren door TCO als Trial “brommer” plek geweest. Dit is tot stand gekomen door de inzet van één van onze leden; de familie Wouda, welke daar hun huis adres en enige goede contacten hadden.

Hier heeft de nationale Trial tweedaagse voor de jeugd nog eens plaats gevonden. Helaas, is hier naar lang gebruik het doek van dit terrein gevallen door de komst van de bebouwing.
De heer Jan Wouda was overigens samen met zijn vaste maat, één van de Trial beoefenaars, die de trialsport met motor en zijspan beoefende.

Trial Demo’s:
Er zijn in de loop der jaren heel veel Trial demo’s op diverse evenementen en locaties geweest.
Dit jaar heeft TCO nog een trial demonstratie gegeven in de Kadijkerkoog bij stichting kadijkerrun voor verstandelijk gehandicapten, het bijzondere hieraan was dat TCO hier precies 25 jaar geleden ook al een trial demo hadden gegeven.

Momenteel is T.C.O in de federatie gestapt, om gezamenlijk met enkele andere Noord-Hollandse Motorclubs in overleg te treden naar de Provincie en gemeentes toe, voor het zoeken naar een vaste plek om de sport in noord Holland te kunnen beoefenen.
Helaas, is dit een zeer moeizaam en tijdrovend proces van jaren en is deze taak binnen T.C.O. al een keer van vader op zoon overgegaan.
Nu het zich laat aanzien is het niet ondenkbaar dat er ook een derde generatie nog aan te pas moet komen vóór er op een vaste locatie gereden kan worden.

In de onderstaande lijst is er een korte opsomming gegevens uit de archieven van TCO;

 

 
  VERSTREKKENDE JAARTAL/ONDERDEEL OMSCHRIJVING  
  De vereniging werd opgericht op 31 oktober 1980    
  Dit werd op 29 september 1981 officieel in de boeken gezet bij de notaris. Hiermee waren mevrouw Hooyberg van Leeuwen en de heer G. Floris bij aanwezig.  
  De nachttrial te Hensbroek In 1985 is de eerste nachttrial georganiseerd en wordt nog steeds elk jaar weer opnieuw verreden. Het 25 jarige jubileum van de nachttrial wordt in 2010 gevierd.  
  TCO naar TEXEL In 1998 werd er contact gezocht met een aantal enthousiaste mensen van de MAB, om op het eiland TEXEL te rijden. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van de trialclub te TEXEL. Tegenwoordig is de nauwe band nog steeds aanwezig en wordt er op TEXEL bij de MAB nog minimaal een maal per jaar een gezamenlijke wedstrijd gehouden.  
       
  Frans Kalverboer (Voorzitter)    
     
laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 01-03-2020